godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Plakat XX Forum Nauki

Konkurs Literacki na wiersz, opowiadanie lub komiks pt.: „W świecie ciekawych historii” został zorganizowany w ramach rozpoczynających się obchodów XX Forum Nauki w ZSTiO „Meritum”, cyklicznej imprezy naukowej, organizowanej przez szkołę już od 20 lat, promującej przedmioty matematyczno – przyrodnicze, ale także humanistyczne, informatyczne i ekonomiczne.

Konkurs Literacki był adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży ZSTiO „Meritum” i odbywał się wyłącznie drogą elektroniczną.

Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i umiejętności literackich uczniów, zachęcanie młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości, kształtowanie wyobraźni i kreatywności, kształcenie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku polskim oraz w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kształcenie kompetencji cyfrowych oraz w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, motywowanie do samokształcenia, promowanie nauki w atrakcyjnej i ciekawej formie, a także upowszechnianie czytelnictwa i popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema z okazji Roku Stanisława Lema.

Nadesłane prace, zarówno poetyckie, jak i prozatorskie, odznaczały się wysokim poziomem literackim i artystycznym oraz pomysłowością i oryginalnością w podejściu do tematu. Powstały zatem intrygujące wiersze i ciekawe opowiadania, które w nowatorski sposób nawiązywały do tematów z poprzednich edycji Forum Nauki oraz do twórczości Stanisława Lema, a w szczególności takich jego utworów jak: „Cyberiada”, „Wizja lokalna”, „Bajki robotów”, „Księga robotów”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Dzienniki gwiazdowe”.

Konkursowe prace oceniało Jury w składzie: Pani Grażyna Gabryś – Wicedyrektor ZSTiO „Meritum”, nauczycielka matematyki, Pani Aldona Goj-Widera – Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych, nauczycielka matematyki, Pani Ksenia Hadryan – nauczycielka języka polskiego i nauczyciel bibliotekarz. Prace literackie były oceniane pod względem zgodności z tematem, kreatywności i twórczego charakteru utworu, samodzielności i oryginalności, poprawności stylistycznej i językowej, poziomu literackiego i artystycznego pracy oraz techniki wykonania i jakości pracy w przypadku komiksu.

Wyniki Konkursu Literackiego na wiersz, opowiadanie lub komiks pt.: „W świecie ciekawych historii” przedstawiają się następująco:

W kategorii wiersz I miejsce zdobyła Justyna Kalińska z SP 1 za wiersz pt.: „Z historii Lema”. Natomiast dyplom podziękowania za udział w konkursie otrzymali: Wiktor Dylus z SP 1 za wiersz „Małe, wielkie rzeczy” oraz Patryk Rusek z SP 1 za wiersz „Co robią ptaki?”.

Laureatami i wyróżnionymi w kategorii opowiadanie zostali: Magdalena Antosz z SP 1 – I miejsce za opowiadanie „O maszynie, która uratowała królestwo. Raz drugi”,

Dawid Jabłoński z SP 1 – II miejsce za opowiadanie „Pomoc, o której Ziemianie nie wiedzą”,

Iga Pradelok z SP 1 – III miejsce za opowiadanie „Kradzież Maszyny do Spełniania Marzeń”,

Natalia Wittek z SP 1 – wyróżnienie za opowiadanie „O co powinniśmy poprosić?”,

Wiktoria Wollnik z SP 1 – wyróżnienie za opowiadanie „Automateusz w wiosce elfów”.

Dyplom podziękowania za udział w konkursie otrzymała Janina Jurczyk z SP 20 za opowiadanie „Legenda” oraz Daniel Górski z SP 1 za komiks „W świecie ciekawych historii”.

Wśród uczniów ZSTiO „Meritum” wyróżnionymi w Konkursie Literackim zostali:

Jakub Orczyk z klasy IIb T za opowiadanie „W świecie ciekawych historii”,

Paulina Staw z klasy IVb T za opowiadanie „Czasem dobrzy ludzie robią złe rzeczy”.

Szczególne słowa podziękowania należą się nauczycielom za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie, czyli Paniom: Annie Bul i Marzenie Olszewskiej z SP 1 oraz Iwonie Muskale z SP 20.

Organizatorzy XX Forum Nauki serdecznie gratulują laureatom: nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie uczniom, a wszystkim uczestnikom dziękują za udział w konkursie! Zapraszają już za rok do wzięcia udziału w kolejnych literackich potyczkach!

Konkurs Literacki „W świecie ciekawych historii” pokazał po raz kolejny, że współpraca między przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi, humanistycznymi oraz informatycznymi jest możliwa, a nawet konieczna w dzisiejszych czasach i niezwykle twórcza.

Wszystkie informacje na temat Konkursu Literackiego oraz ciekawej historii Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” można znaleźć na stronie internetowej szkoły, w tym w zakładce 20 lat Forum Nauki: http://zstiomeritum.edu.pl/xx-forum-nauki

Po odbiór nagród (wszystkich uczestników) organizatorzy konkursu zapraszają do siedziby ZSTiO „Meritum” ul. Katowicka 1, 41-100 Siemianowice Śląskie w terminie od 20 do 31 maja 2021 roku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Sekretariatem ZSTiO „Meritum”, tel./fax: 32 229 09 14.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.