godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy" - oficjalna strona projektu https://zawodowcy.slaskie.pl/

 

 Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania - współpracy edukacji z biznesem.

Projekt „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Siemianowicach Śląskich otrzymała wsparcie w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Szkoła otrzymała 6 laptopów, które umożliwiają uczniom realizowanie lekcji w modelu zdalnym.

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała dofinansowanie w ramach programu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wartość projektu – 100 000 zł.

Wkład Funduszy Europejskich – 100 000 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu wniosków ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - “Ponadnarodowa mobilność uczniów”, kolejny projekt związany z międzynarodową mobilnością uczniów naszej szkoły został zatwierdzony do realizacji. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 191 044 PLN. W ramach projektu 20 uczniów odwiedzi współpracującą z nami szkołę w Mallow - Irlandia.

Tytuł projektu: „Praktyk Europejczyk 2018” - zakończony

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049495

 

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” - zakończony

Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. - 31.07.2019 r.

Informacja o rekrutacji nauczycieli - 1.Informacja o rekrutacji nauczycieli.pdf

Informacja o rekrutacji uczniów - 2.Informacja o rekrutacji uczniów.pdf

Regulamin rekrutacji nauczycieli - 3.Regulamin nauczyciele.pdf

Regulamin rekrutacji uczniów - 4.Regulamin uczniowie.pdf

Zarządzenie dla naboru drugiego 2018/2019 - 5.Zarządzenie.pdf

Załączniki do naboru drugiego 2018/2019 - 6.Deklaracja uczestnictwa.pdf

Tytuł projektu: „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” - zakończony

Tytuł projektu: „Euro doświadczenia w praktyce” - zakończony

Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-016222

Tytuł projektu: „Praktyk Europejczyk” - zakończony

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025516

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Tytuł projektu: „Szkoła z klasą – profesjonalny nauczyciel” - zakończony

Nr projektu: 2014-1- PL01-KA101-000588

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2023 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.