godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Technikum nr 2 - technik ekonomista

Jeśli lubisz pracować z komputerem, chciałbyś w przyszłości zostać księgowym, specjalistą kadr i płac, audytorem, doradcą podatkowym, analitykiem finansowym – to zawód technika rachunkowości jest właśnie dla Ciebie. Łączymy wiedzę z ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, prawa oraz praktykę z obsługi programów: finansowo-księgowego, kadrowo płacowego i sprzedażowo-magazynowego oraz programu płatnika. Technik rachunkowości to zawód który daje umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, obliczania wynagrodzeń i sporządzania umów rozliczania podatków i ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie znajdziesz w przedsiębiorstwach wszystkich branż, biurach rachunkowych i administracji publicznej. Naukę z zakresu finansów i rachunkowości możesz kontynuować na studiach wyższych.

Technik rachunkowości - profesjonalne umiejętności.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
K1 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05)
K2 - Prowadzenie rachunkowości (EKA.07)
i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika rachunkowości wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.


Ponadto w trakcie kształcenia:

 • korzysta z dobrze wyposażonych pracowni, a także doskonali swoje umiejętności podczas praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej;
 • zdobywa umiejętność pracy na oprogramowaniu finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, systemach sprzedaży z obsługą magazynu;
 • uczestniczy w przedmiotowych wycieczkach naukowych poznając organizację i pracę w urzędach administracji publicznej, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych;
 • uczestniczy w innowacjach pedagogicznych i zajęciach z wykorzystaniem symulatora zarządzania przedsiębiorstwem;
 • ma możliwość odkryć i rozwinąć swoje zdolności artystyczne, sportowe i kulturalne w ramach zajęć prowadzonych w ZSTIO MERITUM oraz włączyć się w działalność szkolnego wolontariatu, a także skorzystać z oferty wypoczynku letniego i zimowego oraz wyjazdów zagranicznych,
 • ma możliwość odbyć praktykę także poza granicami kraju.

Technik rachunkowości po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:

 • przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych,
 • podjęcia pracy związanej z szeroko rozumianą obsługą ekonomiczno- księgowo-administracyjną małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw i administracji publicznej,
 • pracy wymagającej umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemów sprzedaży z obsługą magazynu pracy wymagającej umiejętności obsługi branżowego oprogramowania komputerowego (Insert, Sage),
 • podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji EKA.04 (Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) może otrzymać również dyplom w zawodzie technik ekonomista.

 

Pracownie rachunkowosci

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.