godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Technikum nr 2 - technik mechatronik

Mechatronika to dziedzina innowacyjna, nowoczesna i dynamicznie wchodząca w coraz to nowe obszary przemysłu. Badanie układów elektropneumatycznych, zagadnienia sterowania stycznikowego oraz programowanie PLC, montaż i diagnostyka skomplikowanych układów, analizy linii produkcyjnych to umiejętności ciekawe, atrakcyjne i oczekiwane na współczesnym rynku pracy. Elektronika, mechanika, automatyka czy pneumatyka to wszystko w jednym, bardzo ciekawym i przede wszystkim praktycznym zawodzie.

Technik mechatronik - nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03)
K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06)
i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika mechatronika wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.


Technik mechatronik przygotowany będzie do:

  • podjęcia pracy w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym; firmach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i napraw urządzeń mechatronicznych, w produkcji, handlu oraz usługach przemysłu elektromaszynowego, motoryzacyjnego, elektronicznego.
  • przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym,
  • przystąpienia do egzaminu zawodowego, potwierdzonego certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE,
  • kontynuowania nauki na studiach wyższych technicznych.

Technikum nr 2 - technik mechatronik

Pracownie mechatroniczne

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.