godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Technikum nr 2 - technik informatyk

Zapraszamy do podjęcia kształcenia na kierunku technik informatyk. Jeśli jesteś osobą kreatywną i nie boisz się wyzwań, to ten kierunek jest dla Ciebie. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki i eksploatacji komputera, projektowania i tworzenia sieci komputerowych, tworzenia i obsługi baz danych oraz interaktywnych witryn internetowych. Zdobędziesz wiedzę na temat systemów operacyjnych, konfigurowania urządzeń sieciowych, a także projektowania grafiki komputerowej. Oferujemy możliwość ugruntowania wiedzy podczas zagranicznych praktyk oraz zdobycia certyfikatów zawodowych. Absolwenci kierunku technik informatyk znajdują zatrudnienie m.in. w firmach: administrujących sieci komputerowe, zarządzających serwerami oraz bazami danych, projektujących witryny internetowe oraz serwisach i sklepach komputerowych.

Technik informatyk - kierunek przyszłości.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
K1 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (INF.02),
K2 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika informatyka wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.

Zobacz co się działo w poprzednich latach!!!

Ponadto w trakcie kształcenia:

 • korzysta z dobrze wyposażonych pracowni,
 • uczestniczy w przedmiotowych wycieczkach naukowych,
 • bierze udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na Politechnice Śląskiej,
 • ma możliwość zdobycia certyfikatów: ECDL, Cisco IT Essentials 5.0, NDG Linux, Cisco CCNA Routing&Switching (szkoła jest Akademią Cisco /certyfikaty Cisco informatycy mogą uzyskać bezpłatnie w ramach zajęć lekcyjnych/),
 • ma możliwość odkryć i rozwinąć swoje zdolności artystyczne, sportowe i kulturalne w ramach zajęć prowadzonych w ZSTIO MERITUM oraz włączyć się w działalność szkolnego wolontariatu,
 • ma możliwość odbyć praktykę także poza granicami kraju.

Technik informatyk po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:

 • przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych,
 • podjęcia pracy w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieciami komputerowymi, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • projektowania i tworzenia baz danych oraz administrowania nimi a także tworzenia interaktywnych, w pełni funkcjonalnych witryn internetowych.
 • rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Pracownie informatyczne

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.