godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Uroczyste otwarcie I Forum Nauki - aula szkolna, w pierwszym rzędzie siedzą zaproszeni goście, za nimi młodzież Meritum

Historia Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” zaczęła się w 2002 roku i związana była z udziałem szkoły w programie edukacyjnym Unii Europejskiej „Socrates Comenius”. W ramach tego unijnego programu szkoła – w latach 2001/2002 i 2002/2003 – uczestniczyła w projekcie edukacyjnym „Odyssey 2001 in Space”, który realizowała we współpracy ze szkołami średnimi z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Rumunii i Bułgarii. Jednym z projektowych przedsięwzięć było zorganizowanie Dni Nauki w „Meritum”, czyli I Forum Nauki pod hasłem „Odyseja 2001 w przestrzeni kosmicznej” w dniach 16-18 kwietnia 2002 roku oraz II Forum Nauki pod hasłem „Woda bez tajemnic” w dniach 25-28 marca 2003 roku.

Program I Forum Nauki dotyczył badań nad wszechświatem i osiągnięć naukowych w tej dziedzinie, koncentrował się wokół tematyki makro i mikroświata, a w szczególności obejmował problemy współczesnej fizyki cząstek, teorii względności, kosmologii, czarnych dziur oraz SETI (ang. Search for Extraterrestrial Intelligence) – naukowego projektu poszukiwania pozaziemskich cywilizacji.

Motywem przewodnim II Forum Nauki była woda, a właściwie znaczenie wody w różnych aspektach życia takich jak: biologia, ekologia, fizyka, chemia, sport i rozrywka. Ciekawe wykłady popularyzatorskie, przeprowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach, dowodziły, jak ważną i niezastąpioną rolę pełni w życiu człowieka i w jego środowisku woda: „Problematyka wody w środowisku Siemianowic Śląskich w aspekcie ekologicznym”, „Zbiorniki wodne w Siemianowicach Śląskich”, „Molekuła na zamówienie, czyli jak projektuje się leki?”, „Lodowce świata, czyli o zdobywaniu lodowców w Hindukuszu, Andach i Alpach Nowozelandzkich”, „Nurkowanie jako sport i rekreacja”, „WOPR – co warto wiedzieć?”.

Różne aspekty wody we wszechświecie były wiodącym zagadnieniem międzynarodowego projektu „Odyseja 2001 w przestrzeni kosmicznej” i równocześnie tematem łączącym I i II Forum Nauki. Kwestię wody w Kosmosie, zarówno podczas I, jak i II Forum Nauki, podjęli również sami uczniowie – członkowie szkolnego Klubu Młodych Olimpijczyków, którzy pod kierunkiem Pana Krzysztofa Siarkowskiego przedstawiali swoje nowatorskie pomysły i projekty w następujących prezentacjach multimedialnych: „Woda w podróżach kosmicznych”, „Poszukiwanie wody na innych planetach”, „Woda jako paliwo”, „Woda w aspekcie biologicznym”.

Ponadto okazało się, że temat „Woda bez tajemnic” korelował z historią powstania miasta i tematyką jego herbu. Dzięki udziałowi w Forum Nauki wiele osób dowiedziało się, że Siemianowice Śląskie były kiedyś osadą rybacką i do dzisiaj są miastem z rybakiem w herbie. Integralną częścią Dni Nauki w „Meritum” stały się liczne konkursy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, czyli konkursy: matematyczne, fizyczny i plastyczny oraz interdyscyplinarny z wiedzy ogólnej na temat „Woda bez tajemnic”.

Zorganizowanie I i II edycji Forum Nauki w ramach dwuletniej współpracy z europejskimi szkołami przyniosło organizatorom, zaproszonym gościom i uczniom wielorakie korzyści, takie jak m.in.: promowanie nauki w atrakcyjnej i ciekawej formie, zwiększenie wśród młodzieży motywacji do nauki języków obcych oraz zdobywania wiedzy i umiejętności z przedmiotów ścisłych, aktywizacja uczniów i nauczycieli do wspólnego działania i wzajemnego poznawania się, prezentowanie i poszerzanie uczniowskich i nauczycielskich pasji, wymiana doświadczeń między uczestnikami unijnego projektu oraz kształtowanie proeuropejskiej postawy.

Już od samego początku Forum Nauki zostało znakomicie przyjęte przez całą społeczność ZSTiO „Meritum”, równocześnie zyskało duże uznanie wśród przedstawicieli władz miasta i oświaty oraz pełną aprobatę akademickich środowisk naukowych. Dlatego też po zakończeniu I i II Forum Nauki stało się dla wszystkich oczywiste, że ta udana impreza naukowa nie może przeminąć wraz z ukończeniem unijnego projektu edukacyjnego, ale musi wejść na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych i miejskich.

W tym miejscu należałoby jeszcze przypomnieć, że pomysłodawcami i organizatorami I i II Forum Nauki byli: Dyrektor Szkoły śp. Stefan Kowalczyk, nauczyciel fizyki Krzysztof Siarkowski oraz uczniowie działający w Klubie Młodych Olimpijczyków, a także nauczycielki: matematyki Grażyna Gabryś, Mirosława Przyłudzka-Moryl, Aldona Goj-Widera, biologii Katarzyna Kłosowska, chemii Agnieszka Świaczny, geografii Małgorzata Franczyk.

Przedstawić należałoby również zaproszonych gości, którzy podnosili rangę meritumowskich Dni Nauki, ale nie sposób ich tu wszystkich z imienia i nazwiska wymienić. Wśród nich znaleźli się m.in. Śląski Kurator Oświaty dr inż. Jerzy Grad, Prezydenci i Wiceprezydenci Miasta Siemianowice Śląskie, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, pracownicy Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawiciele WOPR, dyrektorzy i nauczyciele siemianowickich szkół.

O kolejnych – historycznych już – edycjach Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” – niebawem.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2023 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.