godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 W roku szkolnym 2023/2024 pedagog szkolny Sylwia Wróbel będzie dostępna dla interesantów:

 • poniedziałek - 09.30 - 14.30,
 • wtorek - 11.00 - 16.00,
 • środa - 09.00 - 13.00,
 • czwartek - 09.00 - 13.00,
 • piątek - 09.00 - 12.00

W roku szkolnym 2023/2024 pedagog szkolny Ewa Mardyło będzie dostępna dla interesantów:

 • poniedziałek - 08.00 - 12.15,
 • wtorek - 08.15 - 13.15,
 • środa - 08.15 - 14.15,
 • czwartek - 08.15 - 12.15,
 • piątek - 08.15 - 10.15

 Na pomoc pedagoga szkolnego możecie liczyć, gdy:

 • ktoś naruszy Twoje prawa;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem;
 • nie radzisz sobie z nauką;
 • trapi Cię jakieś zmartwienie i chcesz z kimś o tym porozmawiać;
 • potrzebujesz pomocy i porady;
 • chcesz się poradzić, wybierając przyszły zawód lub szkołę wyższą;
 • chcesz po prostu porozmawiać z kimś życzliwym.

Zadania pedagoga szkolnego

Do najważniejszych zadań pedagoga szkolnego należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rozwiązywanie problemów na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych lub środowiskowych,
 • współpraca z rodzicami uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze i edukacyjne,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizacja pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, wynikających z programów obowiązujących w szkole,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (Miejska Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek pomocy społecznej, policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich i inne).

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

 • Całkowitej dyskrecji; wszystko, o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeśli czasem pedagog będzie Cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie.
 • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego, z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga; zawsze zostaniesz bardzo uważnie wysłuchany.
 • Otrzymasz  informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomoc.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.