godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 Regulamin Biblioteki Szkolnej ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskich

1. W bibliotece funkcjonuje biblioteczny program komputerowy MOL.

2. Wszyscy użytkownicy biblioteki (uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły) otrzymują nieodpłatnie kartę biblioteczną:

 • uczniowie rozpoczynając naukę w ZSTiO «Meritum»,
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły rozpoczynając pracę w ZSTiO «Meritum».

3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej należy zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi. W takiej sytuacji wydawana jest odpłatnie nowa karta biblioteczna. Kwota za wydanie nowej karty bibliotecznej ustalana jest na dany rok szkolny.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając na miejscu w kąciku czytelniczym (księgozbiór podręczny, czasopisma),
 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).

5. Urządzenia elektryczne (np. ksero) znajdujące się w pomieszczeniu bibliotecznym obsługiwane są wyłącznie przez nauczyciela. Odpowiedzialnym za stan urządzeń w sali jest w pierwszej kolejności nauczyciel bibliotekarz, a następnie każdy inny nauczyciel przebywający w pomieszczeniu bibliotecznym.

6. W bibliotece obowiązuje cisza, spokój i kulturalne zachowanie.

7. Biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem wywieszonym na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

8. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres:

 • trzech tygodni – lektury,
 • miesiąca – inne
 • Po uzgodnieniu z bibliotekarzem książki mogą być przetrzymywane dłużej i w większej ilości.

9. W przypadku przetrzymywania przez ucznia książek i nieoddawania ich w wyznaczonym przez regulamin terminie:

 • po upływie miesiąca czasu od dnia wypożyczenia książki (lektury bądź innej pozycji) za każdy rozpoczęty kolejny miesiąc uczeń otrzymuje ―1 pkt, oznaczony symbolem "b" (niezależnie od ilości wypożyczonych książek, czyli tylko 1 uwaga na miesiąc),
 • minusowe punkty za przetrzymywanie książki są podliczane na początku każdego nowego miesiąca  i wpisywane do dziennika elektronicznego,
 • minusowe punkty za przetrzymywanie książki powodują obniżenie oceny z zachowania.

10. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne zbiory biblioteczne wyłącznie na swoje nazwisko.

11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne materiały biblioteczne, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej lub zniszczonej.

13. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego w wyznaczonym terminie.

14. W przypadku zmiany szkoły czytelnik (uczeń i pracownik) zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

15. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 14.01.2011 r.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.