godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Biblioteka szkolna ZSTiO "Meritum" pełni funkcję wypożyczalni, czytelni oraz Multimedialnego Centrum Informacji (MCI). Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki. W bibliotece znajdują się cztery nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjne, takie jak: skaner, drukarka, ksero. Biblioteczny księgozbiór dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów i nauczycieli szkoły ponadgimnazjalnej.

Księgozbiór biblioteki składa się z książek, podręczników, czasopism oraz zbiorów multimedialnych tj. kaset VHS oraz płyt CD, DVD. Razem biblioteczny księgozbiór liczy przeszło 5700 woluminów. Księgozbiór biblioteki gromadzi przede wszystkim:

 • lektury dla szkoły ponadgimnazjalnej,
 • literaturę piękną polską i obcą,
 • literaturę popularnonaukową i naukową z poszczególnych dziedzin wiedzy, głównie z historii, historii i teorii literatury, historii sztuki,
 • wydawnictwa informacyjne tj. słowniki, encyklopedie, leksykony, informatory, w tym maturalne, poradniki, atlasy, albumy.

Osobny dział tworzą Silesiana, czyli książki dotyczące spraw regionalnych i lokalnych, w tym publikacje poświęcone Siemianowicom Śląskim. Na potrzeby działalności szkolnego doradcy zawodowego prężnie rozwija się dział Biblioteczki zawodoznawczej.

Biblioteka aktywnie wspiera i wspomaga nauczycieli oraz pedagoga szkolnego w procesie nauczania i wychowania, gromadząc i udostępniając literaturę dydaktyczną i metodyczną. Dział dydaktyczno – metodyczny gromadzi wydawnictwa z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki (metodyki) z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz wychowania, prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły, doskonalenia zawodowego i awansu zawodowego nauczycieli. Powyższe materiały dydaktyczne dla nauczycieli zawierają m.in. programy nauczania, konspekty i scenariusze lekcji, w tym scenariusze godzin z wychowawcą. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. W bibliotece funkcjonuje biblioteczny program komputerowy MOL. Biblioteka prężnie prowadzi działalność pedagogiczno – wychowawczą:

 • rozpoznaje potrzeby i rozwija zainteresowania czytelnicze i medialne wszystkich użytkowników biblioteki,
 • przygotowuje czytelnika – ucznia do samokształcenia w dalszych etapach edukacji,
 • przygotowuje czytelnika – ucznia do samodzielnego i sprawnego wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł i na rozmaite tematy, m. in. za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego,
 • wspomaga czytelnika – maturzystę w gromadzeniu i opracowaniu literatury podmiotowej i przedmiotowej do prezentacji maturalnej, czyli do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
 • kształtuje kompetencje czytelnicze niezbędne do odbioru różnych tekstów kultury,
 • kształtuje aktywnego, kulturalnego i świadomego użytkownika książki i innych mediów,
 • kształtuje samodzielnego i kreatywnego odbiorcę informacji.

Zgodnie z corocznym kalendarzem imprez, wycieczek, konkursów biblioteka organizuje:

 • konkursy, turnieje czytelnicze, literackie, plastyczne, artystyczne, m.in. cykliczny Turniej Wiedzowy "Wiem Wszystko o Książce i Bibliotece",
 • imprezy związane z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowym Dniem Książki i Praw Autorskich, Świętem Wolnych Książek,
 • różnego rodzaju wystawki, m.in. dotyczące rocznic literackich,
 • prezentacje prac uczniowskich,
 • spotkania autorskie, prelekcje z ciekawymi ludźmi, twórcami kultury,
 • wyjścia do innych bibliotek,
 • wyjścia do muzeum, galerii, teatru, opery.

Biblioteka ściśle współpracuje ze szkolnym Klubem Miłośników Książki i Sztuki, którego celem jest popularyzowanie i promowanie wśród społeczności "Meritum" kultury, literatury i sztuki polskiej i obcej oraz kształtowanie postawy humanistycznej.

Biblioteka szkolna ZSTiO „Meritum” zaprasza do korzystania ze swoich usług!!!

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.