godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem elektronicznym:

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 - rejestracja i dokonanie wyboru preferencji klas w systemie naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/; dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i opiekuna prawnego, dołączenie zaświadczeń i dokumentów stwierdzających pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równej ilości punktów;
 • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; możliwość zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły
 •  20 lipca 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły;
 • od 20 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. - wydanie przez szkołę zakwalifikowanym kandydatom do technikum skierowań na bezpłatne badania lekarskie;
 • od 21 lipca 2021 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w danej klasie przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej; złożenie dwóch zdjęć legitymacyjnych i karty zdrowia; dostarczenie wypełnionego oświadczenia woli kandydata /do pobrania: sekretariat lub strona internetowa szkoły III Liceum Ogólnokształcące  lub Technikum nr 2 oraz dla kandydatów do technikum zaświadczeń lekarskich. Niedostarczenie powyższych dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z nieprzyjęciem do danej klasy;
  W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
 • Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do Technikum nr 2 w ZSTiO MERITUM odbędą się w następujących terminach:
  21.07.2022 w godzinach 8.00-13.00 oraz 14.00-18.00
  25.07.2022 w godzinach 14.00-18.00
  26.07.2022 w godzinach 14.00-18.00
 • 29 lipca 2022 r. - publikacja listy kandydatów przyjętych (i nieprzyjętych).

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
`

Copyright 2022 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.