godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Statutu szkoły.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Grzegorz MATERNY - przewodniczący,
  2. Jerzy IWANIEC - skarbnik,
  3. Monika MACIEJEWSKA - sekretarz.

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  1. Jerzy IWANIEC- przewodniczący,
  2. Anna Duda - członek.

Konto bankowe Rady Rodziców:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" – Rada Rodziców
PKO BP O/Bytom
48 102023680000290200225847

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.