godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 staże

Szanowni Państwo.

W imieniu własnym oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informujemy, o uruchomienie projektu „Wsparcie szkolnictwa branżowego w Siemianowicach Śląskich I”, na którego realizację Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała dotację z Unii Europejskiej w kwocie 1 763 248,50 zł, z kolei całkowita wartość projektu wynosi: 2 074 410,00 zł

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 450 uczniów (250K, 200M) 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Siemianowicach Śląskich. W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe we współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany będzie na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Efektem projektu będzie zdobycie nowych umiejętności, nawiązanie kontaktów z pracodawcami oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 Najważniejsze informacje:

1. Staż będzie realizowany w wymiarze 150 godzin.

2. Staż w ramach projektu rozpoczyna się po podpisaniu umowy trójstronnej pomiędzy Stażystą/ką (lub opiekunem prawnym w przypadku stażysty/tki niepełnoletniego), Realizatorem stażu a Organizatorem stażu.

3. Okres odbywania stażu nie może przekroczyć daty zakończenia realizacji projektu tj. 31.06.2027 r. jednocześnie całkowity okres realizacji stażu nie może przekroczyć 4 miesięcy od daty jego rozpoczęcia.

 

Wszystkich uczniów Technikum nr2 w ZSTiO MERITUM zainteresowanych realizacją staży zawodowych zachęcamy do udziału w projekcie, a tym samym do zapoznania się z regulaminem stażu oraz złożenia DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „WSPARCIE SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH I” (Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji stażu).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

link do regulaminu https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1018945

link do deklaracji https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1018954

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.