W roku szkolnym 2019/2020 pedagog szkolny Sylwia Wróbel będzie dostępna dla petentów:

 • poniedziałek - 10.00 - 15.00,
 • wtorek - 09.00 - 13.00,
 • środa - 09.00 - 13.00,
 • czwartek - 09.00 - 13.00,
 • piątek - 09.00 - 12.00

 Na pomoc pedagoga szkolnego możecie liczyć, gdy:

 • ktoś naruszy Twoje prawa;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem;
 • nie radzisz sobie z nauką;
 • trapi Cię jakieś zmartwienie i chcesz z kimś o tym porozmawiać;
 • potrzebujesz pomocy i porady;
 • chcesz się poradzić, wybierając przyszły zawód lub szkołę wyższą;
 • chcesz po prostu porozmawiać z kimś życzliwym.

Zadania pedagoga szkolnego

Do najważniejszych zadań pedagoga szkolnego należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rozwiązywanie problemów na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych lub środowiskowych,
 • współpraca z rodzicami uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze i edukacyjne,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizacja pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, wynikających z programów obowiązujących w szkole,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (Miejska Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek pomocy społecznej, policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich i inne).

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

 • Całkowitej dyskrecji; wszystko, o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeśli czasem pedagog będzie Cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie.
 • Życzliwej uwagi, niezależnie od tego, z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga; zawsze zostaniesz bardzo uważnie wysłuchany.
 • Otrzymasz  informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomoc.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.