Jeśli lubisz pracować z komputerem, chciałbyś w przyszłości zostać księgowym, specjalistą kadr i płac, audytorem, doradcą podatkowym, analitykiem finansowym – to zawód technika ekonomisty jest właśnie dla Ciebie. Łączymy wiedzę z ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, prawa oraz praktykę z obsługi programów: finansowo-księgowego, kadrowo płacowego i sprzedażowo-magazynowego oraz programu płatnika. Technik ekonomista to zawód który daje umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, obliczania wynagrodzeń i sporządzania umów rozliczania podatków i ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie znajdziesz w przedsiębiorstwach wszystkich branż, biurach rachunkowych i administracji publicznej. Naukę z zakresu finansów i rachunkowości możesz kontynuować na studiach wyższych. Więcej na www.emeritum.pl

Technik ekonomista - profesjonalne umiejętności.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
K1 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35)
K2 - Prowadzenie rachunkowości (AU.36)
i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika ekonomisty wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.

Ponadto w trakcie kształcenia:

 • korzysta z dobrze wyposażonych pracowni, a także doskonali swoje umiejętności podczas praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej;
 • zdobywa umiejętność pracy na oprogramowaniu finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, systemach sprzedaży z obsługą magazynu;
 • uczestniczy w przedmiotowych wycieczkach naukowych poznając organizację i pracę w urzędach administracji publicznej, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych;
 • uczestniczy w innowacjach pedagogicznych i zajęciach z wykorzystaniem symulatora zarządzania przedsiębiorstwem;
 • ma możliwość odkryć i rozwinąć swoje zdolności artystyczne, sportowe i kulturalne w ramach zajęć prowadzonych w ZSTIO MERITUM oraz włączyć się w działalność szkolnego wolontariatu, a także skorzystać z oferty wypoczynku letniego i zimowego oraz wyjazdów zagranicznych,
 • ma możliwość odbyć praktykę także poza granicami kraju.

Technik ekonomista po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:

 • przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych,
 • podjęcia pracy związanej z szeroko rozumianą obsługą ekonomiczno- księgowo-administracyjną małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw i administracji publicznej,
 • pracy wymagającej umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemów sprzedaży z obsługą magazynu pracy wymagającej umiejętności obsługi branżowego oprogramowania komputerowego (Insert, Sage),
 • podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.