Masz duszę humanisty? Jesteś osobą ciekawą ludzi i świata? Interesujesz się sztuką, sportem, polityką? Chcesz już w szkole ponadgimnazjalnej aktywnie i twórczo wykorzystywać swoje pasje i zainteresowania? Zapraszamy do klasy dziennikarsko-menadżersko-językowej! Proponujemy udział w autorskim programie kulturalno-edukacyjnym Cafe Meritum, projektach dziennikarsko-medialnych: Meritum TV i Meritum Sprawy i menadżerskich: Moja przedsiębiorczość, programie językowym Real English, warsztatach kulturalnych, medialnych i teatralnych.
W trakcie nauki w zwiększonym wymiarze godzin realizowane są przedmioty humanistyczne: język polski wzbogacony o filozofię, kulturę żywego słowa, podstawy dziennikarstwa i mediów, języki obce na różnych poziomach zaawansowania (obowiązkowy angielski oraz do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski), historia.

W ZSTiO "MERITUM" w oparciu o klasę licealną planujemy otwarcie grupy e-sportowej. Głównym jej celem jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, ale przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań uczniów poprzez kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, zdolności strategicznych, dyscypliny, systematyczności i kontroli własnego zachowania, umiejętności świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ponadto w ramach zajęć dodatkowych odbywać się będzie przygotowanie uczniów do udziału w turniejach e-sportowych.

Absolwent klasy dziennikarsko-menadżersko-językowej po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:

 • przystąpienia do matury w zakresie rozszerzonym z wybranego/wybranych przez siebie przedmiotów,
 • podjęcia nauki na wyższych studiach,

W trakcie kształcenia uczeń będzie:

 • brał udział w wybranych przez siebie zajęciach na poziomie rozszerzonym od klasy drugiej,
 • rozwijał europejskie kompetencje kluczowe zawarte w podstawie programowej,
 • korzystał z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
 • doskonalił swoje umiejętności w trakcie wycieczek naukowych, warsztatów językowych, także poza granicami naszego kraju oraz podczas wymian międzynarodowych z zaprzyjaźnionymi szkołami,
 • współtworzył szkolne media (gazetę w ramach projektu Junior Media, szkolną stronę internetową, radiowęzeł, telewizyjne serwis MeritumTV),
 • rozwijał zainteresowania na zajęciach dodatkowych,
 • uczestniczył w  konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • miał możliwość odkrycia i rozwijania zdolności artystycznych, sportowych i kulturalnych w ramach autorskich programów prowadzonych w ZSTIO MERITUM,
 • przygotowywał się do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo