Grono pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM"

Imię i nazwisko Funkcja/nauczany przedmiot
Stefan Kowalczyk dyrektor, przedmioty zawodowe mechaniczne
Katarzyna Stronczek zastępca dyrektora, język polski, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo, etyka
Grażyna Gabryś zastępca dyrektora, matematyka
Jacek Bednarz kierownik warsztatów szkolnych, przedmioty zawodowe mechatroniczne
Ewa Kubisz-Jany język polski, wiedza o kulturze
Barbara Niemiec-Falkus język polski, wiedza o kulturze, dziennikarstwo i media
Ksenia Hadryan język polski, biblioteka, historia i społeczeństwo
Agnieszka Kopeć język polski, wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe ekonomiczne
Beata Sarota język angielski
Mirosława Missala język angielski, język angielski zawodowy
Elżbieta Święch język angielski
Joanna Ossolińska język angielski, język rosyjski, język angielski zawodowy
Ewa Leszczak język niemiecki
Magdalena Tłustochowicz język hiszpański
Adam Cebula historia, wiedza i społeczeństwo, historia i społeczeństwo
Aldona Goj-Widera matematyka
Izabela Markewka matematyka
Krzysztof Siarkowski fizyka, matematyka, przedmioty zawodowe mechatroniczne
Adam Iwański przedmioty zawodowe mechatroniczne
Halina Kaim chemia
Benita Handler biologia, przyroda
Irena Kuzior geografia
Damian Wypich przedmioty zawodowe informatyczne, administrator sieci
Paweł Kopaczek przedmioty zawodowe informatyczne
Wiesław Tomaszewski przedmioty zawodowe informatyczne, informatyk
Michał Krupanek przedmioty zawodowe informatyczne
Tomasz Przybyłowski przedmioty zawodowe mechatroniczne, przedmioty zawodowe informatyczne
Adrian Kowalczyk wychowanie fizyczne
Rafał Mientus wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Jakub Komander wychowanie fizyczne
Joanna Drabik Nos wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, menadżerstwo
Adam Korzyniec przedmioty zawodowe ekonomiczne
Wiesław Dutkiewicz przedmioty zawodowe ekonomiczne
Halina Bąk przedmioty zawodowe mechatroniczne
ks. Marcin Palka religia
Marzena Wywiał religia
Dariusz Kalinowski przedmioty zawodowe mechatroniczne
Sylwia Wróbel pedagog szkolny
Ewa Boryca biblioteka, doradca zawodowy
Anna Bula zajęcia rewalidacyjne

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo