Drukuj

Każdy potrzebujący pomocy pedagogiczno-psychologicznej może skorzystać z telefonów zaufania, gdzie dzwoniący zachowuje anonimowość.

Telefony w sprawie przemocy:

Telefony w sprawie uzależnień:

Telefony w sprawach zdrowia:

Telefony w sprawach innych: