Drukuj

 Regulamin Biblioteki Szkolnej ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskich

1. W bibliotece funkcjonuje biblioteczny program komputerowy MOL.

2. Wszyscy użytkownicy biblioteki (uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły) otrzymują nieodpłatnie kartę biblioteczną:

3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej należy zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi. W takiej sytuacji wydawana jest odpłatnie nowa karta biblioteczna. Kwota za wydanie nowej karty bibliotecznej ustalana jest na dany rok szkolny.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

5. Urządzenia elektryczne (np. ksero) znajdujące się w pomieszczeniu bibliotecznym obsługiwane są wyłącznie przez nauczyciela. Odpowiedzialnym za stan urządzeń w sali jest w pierwszej kolejności nauczyciel bibliotekarz, a następnie każdy inny nauczyciel przebywający w pomieszczeniu bibliotecznym.

6. W bibliotece obowiązuje cisza, spokój i kulturalne zachowanie.

7. Biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem wywieszonym na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

8. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres:

9. W przypadku przetrzymywania przez ucznia książek i nieoddawania ich w wyznaczonym przez regulamin terminie:

10. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne zbiory biblioteczne wyłącznie na swoje nazwisko.

11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne materiały biblioteczne, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej lub zniszczonej.

13. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego w wyznaczonym terminie.

14. W przypadku zmiany szkoły czytelnik (uczeń i pracownik) zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

15. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 14.01.2011 r.