Regulamin Biblioteki Szkolnej ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskich

1. W bibliotece funkcjonuje biblioteczny program komputerowy MOL.

2. Wszyscy użytkownicy biblioteki (uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły) otrzymują nieodpłatnie kartę biblioteczną:

 • uczniowie rozpoczynając naukę w ZSTiO «Meritum»,
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły rozpoczynając pracę w ZSTiO «Meritum».

3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej należy zgłosić ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi. W takiej sytuacji wydawana jest odpłatnie nowa karta biblioteczna. Kwota za wydanie nowej karty bibliotecznej ustalana jest na dany rok szkolny.

4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając na miejscu w kąciku czytelniczym (księgozbiór podręczny, czasopisma),
 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).

5. Urządzenia elektryczne (np. ksero) znajdujące się w pomieszczeniu bibliotecznym obsługiwane są wyłącznie przez nauczyciela. Odpowiedzialnym za stan urządzeń w sali jest w pierwszej kolejności nauczyciel bibliotekarz, a następnie każdy inny nauczyciel przebywający w pomieszczeniu bibliotecznym.

6. W bibliotece obowiązuje cisza, spokój i kulturalne zachowanie.

7. Biblioteka czynna jest zgodnie z harmonogramem wywieszonym na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz umieszczonym na stronie internetowej szkoły.

8. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres:

 • trzech tygodni – lektury,
 • miesiąca – inne
 • Po uzgodnieniu z bibliotekarzem książki mogą być przetrzymywane dłużej i w większej ilości.

9. W przypadku przetrzymywania przez ucznia książek i nieoddawania ich w wyznaczonym przez regulamin terminie:

 • po upływie miesiąca czasu od dnia wypożyczenia książki (lektury bądź innej pozycji) za każdy rozpoczęty kolejny miesiąc uczeń otrzymuje ―1 pkt, oznaczony symbolem "b" (niezależnie od ilości wypożyczonych książek, czyli tylko 1 uwaga na miesiąc),
 • minusowe punkty za przetrzymywanie książki są podliczane na początku każdego nowego miesiąca  i wpisywane do dziennika elektronicznego,
 • minusowe punkty za przetrzymywanie książki powodują obniżenie oceny z zachowania.

10. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne zbiory biblioteczne wyłącznie na swoje nazwisko.

11. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne materiały biblioteczne, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej lub zniszczonej.

13. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego w wyznaczonym terminie.

14. W przypadku zmiany szkoły czytelnik (uczeń i pracownik) zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

15. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 14.01.2011 r.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.