Drukuj

Biblioteka szkolna ZSTiO "Meritum" pełni funkcję wypożyczalni, czytelni oraz Multimedialnego Centrum Informacji (MCI). Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki. W bibliotece znajdują się cztery nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjne, takie jak: skaner, drukarka, ksero. Biblioteczny księgozbiór dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów i nauczycieli szkoły ponadgimnazjalnej.

Księgozbiór biblioteki składa się z książek, podręczników, czasopism oraz zbiorów multimedialnych tj. kaset VHS oraz płyt CD, DVD. Razem biblioteczny księgozbiór liczy przeszło 5700 woluminów. Księgozbiór biblioteki gromadzi przede wszystkim:

Osobny dział tworzą Silesiana, czyli książki dotyczące spraw regionalnych i lokalnych, w tym publikacje poświęcone Siemianowicom Śląskim. Na potrzeby działalności szkolnego doradcy zawodowego prężnie rozwija się dział Biblioteczki zawodoznawczej.

Biblioteka aktywnie wspiera i wspomaga nauczycieli oraz pedagoga szkolnego w procesie nauczania i wychowania, gromadząc i udostępniając literaturę dydaktyczną i metodyczną. Dział dydaktyczno – metodyczny gromadzi wydawnictwa z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki (metodyki) z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz wychowania, prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły, doskonalenia zawodowego i awansu zawodowego nauczycieli. Powyższe materiały dydaktyczne dla nauczycieli zawierają m.in. programy nauczania, konspekty i scenariusze lekcji, w tym scenariusze godzin z wychowawcą. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. W bibliotece funkcjonuje biblioteczny program komputerowy MOL. Biblioteka prężnie prowadzi działalność pedagogiczno – wychowawczą:

Zgodnie z corocznym kalendarzem imprez, wycieczek, konkursów biblioteka organizuje:

Biblioteka ściśle współpracuje ze szkolnym Klubem Miłośników Książki i Sztuki, którego celem jest popularyzowanie i promowanie wśród społeczności "Meritum" kultury, literatury i sztuki polskiej i obcej oraz kształtowanie postawy humanistycznej.

Biblioteka szkolna ZSTiO „Meritum” zaprasza do korzystania ze swoich usług!!!