Zapraszamy do podjęcia kształcenia na kierunku technik informatyk. Jeśli jesteś osobą kreatywną i nie boisz się wyzwań, to ten kierunek jest dla Ciebie. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki i eksploatacji komputera, projektowania i tworzenia sieci komputerowych, tworzenia i obsługi baz danych oraz interaktywnych witryn internetowych. Zdobędziesz wiedzę na temat systemów operacyjnych, konfigurowania urządzeń sieciowych, a także projektowania grafiki komputerowej. Oferujemy możliwość ugruntowania wiedzy podczas zagranicznych praktyk oraz zdobycia certyfikatów zawodowych. Absolwenci kierunku technik informatyk znajdują zatrudnienie m.in. w firmach: administrujących sieci komputerowe, zarządzających serwerami oraz bazami danych, projektujących witryny internetowe oraz serwisach i sklepach komputerowych.

Technik informatyk - kierunek przyszłości.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
K1 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (INF.02),
K2 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (INF.03)
i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika informatyka wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.

Ponadto w trakcie kształcenia:

  • korzysta z dobrze wyposażonych pracowni,
  • uczestniczy w przedmiotowych wycieczkach naukowych,
  • bierze udział w zajęciach laboratoryjnych organizowanych na Politechnice Śląskiej,
  • ma możliwość zdobycia certyfikatów: ECDL, Cisco IT Essentials 5.0, NDG Linux, Cisco CCNA Routing&Switching (szkoła jest Akademią Cisco /certyfikaty Cisco informatycy mogą uzyskać bezpłatnie w ramach zajęć lekcyjnych/),
  • ma możliwość odkryć i rozwinąć swoje zdolności artystyczne, sportowe i kulturalne w ramach zajęć prowadzonych w ZSTIO MERITUM oraz włączyć się w działalność szkolnego wolontariatu,
  • ma możliwość odbyć praktykę także poza granicami kraju.

Technik informatyk po ukończeniu szkoły przygotowany będzie do:

  • przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym,
  • kontynuowania nauki na studiach wyższych,
  • podjęcia pracy w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieciami komputerowymi, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.