Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem elektronicznym:

  • od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. - rejestracja i dokonanie wyboru preferencji klas w systemie naboru elektronicznego; dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata i opiekuna prawnego, dołączenie zaświadczeń i dokumentów stwierdzających pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równej ilości punktów;
  • od 21.06.2019r. do 25.06.2019r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego /mogą to być oryginały lub kopie oznaczone nr 1/;
  •  16 lipca 2019r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły;
  • od 16.07.2019r. do 18.07.2019r. - wydanie przez szkołę zakwalifikowanym kandydatom do technikum skierowań na bezpłatne badania lekarskie;
  • od 16.07.2019r. do 24.07.2019r. - potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w danej klasie przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej; złożenie dwóch zdjęć legitymacyjnych i karty zdrowia; dostarczenie wypełnionego oświadczenia kandydata /do pobrania: sekretariat lub strona internetowa szkoły www.zstiomeritum.edu.pl/ oraz dla kandydatów do technikum zaświadczeń lekarskich. Niedostarczenie powyższych dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z nieprzyjęciem do danej klasy;
  • 25.07.2019r. - publikacja listy przyjętych
  • od 26.07.2019r. do 31.08.2019r. - prowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.