Tytuł projektu: „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” - zakończony

projekt pt. „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas trwania projektu: 29.11.2013 – 30.06.2015

 

Liderem projektu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

I. Zajęcia wyrównawcze: 1) z zakresu efektywnego przyswajania wiedzy i umiejętności uczenia się w wymiarze 12 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu; 2) z zakresu matematyki (kompetencje matematyczne) i języka polskiego (kompetencje językowe, w tym: czytanie ze zrozumieniem, porozumiewanie się w języku ojczystym) w wymiarze 40 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu.

II. Trening umiejętności interpersonalnych — doradztwo: 1) coaching grupowy — warsztaty umiejętności interpersonalnych wraz z analizą potrzeb i kompetencji (m. in. komunikacja, asertywność, samoocena, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja) w wymiarze 42 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu; 2) coaching indywidualny — doradztwo indywidualne, wytyczenie Indywidualnych Planów Działań w wymiarze 2 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu.

III. Wsparcie rozwoju zawodowego: 1) kursy zawodowe (liczba godzin w zależności od rodzaju kursu); 2) praktyki zawodowe w zakładach pracy; 3) staże (4-tygodniowe stypendium stażowe w firmach, które stworzą możliwość ewentualnego zatrudnienia).

IV. Przygotowanie do egzaminu zawodowego: 1) techniki efektywnego przyswajania wiedzy z przedmiotów zawodowych w wymiarze 12 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu; 2) zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego (m.in. w oparciu o platformę e-learningową) w wymiarze 40 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu;

V. Rozwój kompetencji kluczowych: 1) szkolenia dla nauczycieli z zakresu wdrażania innowacyjnych form nauczania z przedmiotów: matematyki, fizyki i przedsiębiorczości w wymiarze 15 godzin lekcyjnych na jednego Uczestnika Projektu. VI. Kompleksowe badania kompetencji stanowiskowych abiturientów: 1) opracowanie dla 20 szkół 40 raportów z badania kompetencji stanowiskowych abiturientów w oparciu o Platformę Kompetencji Stanowiskowych.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.