Tytuł projektu: „Szkoła z klasą – profesjonalny nauczyciel” - zakończony

Nr projektu: 2014-1- PL01-KA101-000588

w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: 31.12.2014 – 30.12.2016

Kwota dofinansowania: 14.465€ (60 669,10zł)

Liczba osób w projekcie: 5

Czas trwania mobilności: 2 tygodnie

Miejsce mobilności: London, Bournemouth (Wielka Brytania)

ZSTiO Meritum jest szkołą z tradycjami, uzyskującą różne certyfikaty, w tym certyfikaty „Szkoły z klasą 2.0”, „Szkoły nowych technologii”, „Szkoły odkrywców talentów”. Misja i Wizja oraz Plan Rozwoju Szkoły zakładają szeroki rozwój ucznia poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych potrzebnych do dalszego rozwoju osobistego młodzieży.

Przystępując do Programu Erasmus Plus mieliśmy na uwadze dalszy rozwój naszej szkoły, zarówno intelektualny jak i organizacyjny. Głównym celem naszego projektu jest wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczyciela. Projekt nazwaliśmy „Szkoła z klasą - profesjonalny nauczyciel”. Tworząc projekt i przystępując do działań naszym celem jest poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji, zdobycie nowych kwalifikacji, co wzmocni autorytet nauczycieli, a to przełoży się na sukcesy uczniów i tym samym podniesie pozycję Meritum w środowisku lokalnym.

Organizacje przyjmujące: 

1. Bright School Of English, 214 Old Christchurch Road, Bournemouth, England, UK.

http://www.brightenglishschool.com

2. Richard Language College - 43-45 Wimborne Road, Bournemouth, England, UK

http://www.rlc.co.uk/

 

3. The Language In Group – Language In London - 42 Bloomsbury Street, 

London, England, UK

https://languageingroup.com/london/

 

 

 

Opis i prezentacje:

1.Opis projektu

2.Prezentacja 1

3.Prezentacja 2

 Galeria - "Szkoła z klasą - profesjonalny nauczyciel"

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.