2 września 1945 roku 70 uczniów podejmuje naukę w 3-letnim Gimnazjum Mechanicznym Państwowej Huty "Laura".
1 września 1969 roku przeniesienie szkoły do obecnego budynku na ul. Katowickiej 1.
1 września 1974 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w Liceum Zawodowym i Technikum Mechaniczno-Hutniczym rozpoczęło naukę 374 uczniów, a szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Zawodowych przy Hucie "Jedność". W tym samym roku uhonorowano hutę "Jedność" medalem 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi w działalności oświatowej.
25 kwietnia 1986 roku Zespół Szkół Zawodowych Huty "Jedność" decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach otrzymał imię Piotra Kołodzieja i prawo posiadania sztandaru. Był to wyraz uznania za całokształt pracy szkoły i bardzo dobre rezultaty osiągane w nauczaniu i wychowaniu młodzieży.
W 1992 roku w wyniku po raz pierwszy przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora szkoły powołany został mgr Stefan Kowalczyk. Wkrótce potem szkoła przyjmuje nazwę: Zespół Szkół Technicznych Huty "Jedność" im. Piotra Kołodzieja.
Od 1 września 2002 szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum".

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.