Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy" - oficjalna strona projektu https://zawodowcy.slaskie.pl/

 

 Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania - współpracy edukacji z biznesem.

 

Projekt „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Siemianowicach Śląskich otrzymała wsparcie w  ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Szkoła otrzymała 6 laptopów, które umożliwiają uczniom realizowanie lekcji w modelu zdalnym.

W wyniku przeprowadzonego konkursu wniosków ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - “Ponadnarodowa mobilność uczniów”, kolejny projekt związany z międzynarodową mobilnością uczniów naszej szkoły został zatwierdzony do realizacji. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 191 044 PLN. W ramach projektu 20 uczniów odwiedzi współpracującą z nami szkołę w Mallow - Irlandia.

Tytuł projektu: „Praktyk Europejczyk 2018” - zakończony

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049495

 

Tytuł projektu: „Praktyk Europejczyk” - zakończony

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025516

Tytuł projektu: „Szkoła z klasą – profesjonalny nauczyciel” - zakończony

Nr projektu: 2014-1- PL01-KA101-000588

Tytuł projektu: „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” - zakończony

Czas trwania projektu: 01.09.2016 r. - 31.07.2019 r.

Informacja o rekrutacji nauczycieli - 1.Informacja o rekrutacji nauczycieli.pdf

Informacja o rekrutacji uczniów - 2.Informacja o rekrutacji uczniów.pdf

Regulamin rekrutacji nauczycieli - 3.Regulamin nauczyciele.pdf

Regulamin rekrutacji uczniów - 4.Regulamin uczniowie.pdf

Zarządzenie dla naboru drugiego 2018/2019 - 5.Zarządzenie.pdf

Załączniki do naboru drugiego 2018/2019 - 6.Deklaracja uczestnictwa.pdf

Tytuł projektu: „Euro doświadczenia w praktyce” - zakończony

Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-016222

Tytuł projektu: „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” - zakończony

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.