Mechatronika to dziedzina innowacyjna, nowoczesna i dynamicznie wchodząca w coraz to nowe obszary przemysłu. Badanie układów elektropneumatycznych, zagadnienia sterowania stycznikowego oraz programowanie PLC, montaż i diagnostyka skomplikowanych układów, analizy linii produkcyjnych to umiejętności ciekawe, atrakcyjne i oczekiwane na współczesnym rynku pracy. Elektronika, mechanika, automatyka czy pneumatyka to wszystko w jednym, bardzo ciekawym i przede wszystkim praktycznym zawodzie.

Technik mechatronik - nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.03)
K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06)
i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika mechatronika wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.

Technik mechatronik przygotowany będzie do:

  • podjęcia pracy w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym; firmach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i napraw urządzeń mechatronicznych, w produkcji, handlu oraz usługach przemysłu elektromaszynowego, motoryzacyjnego, elektronicznego.
  • przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym,
  • przystąpienia do egzaminu zawodowego, potwierdzonego certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE,
  • kontynuowania nauki na studiach wyższych technicznych.

Pracownie mechatroniczne

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.