Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Statutu szkoły.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Krzysztof KURDZIELEWSKI - przewodniczący,
  2. Aneta JASKÓLSKA - skarbnik,
  3. Bożena UHL - sekretarz.

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  1. Bogumiła GIEROT - przewodnicząca,
  2. Anna SOBCZYK - członek.

Konto bankowe Rady Rodziców:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" – Rada Rodziców
PKO BP O/Bytom
48 102023680000290200225847

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo