Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Statutu szkoły.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Grzegorz MATERNY - przewodniczący,
  2. Iwona GILUK - skarbnik,
  3. Bożena UHL - sekretarz.

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  1. Anna SOBCZYK - przewodnicząca,
  2. Jerzy IWANIEC - członek.

Konto bankowe Rady Rodziców:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" – Rada Rodziców
PKO BP O/Bytom
48 102023680000290200225847

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.