Drukuj

Zdawalność egzaminów zawodowych w 2017 roku w MERITUM znacznie przekroczyła średnią województwa śląskiego oraz średnią Siemianowic Śląskich. Zaś zdecydowanie najlepszy wynik w MERITUM osiągnęli ekonomiści 94,4% następnie mechatronicy 93,8% i informatycy 85%.
Dodajmy, że zdawalność egzaminów zawodowych w Siemianowicach Śląskich była na poziomie średniej województwa śląskiego i wynosiła 74,4 z kolei omawiany wynik MERITUM jest o ponad 10% lepszy i wynosi 84,98%.
Dokonując zaś szczegółowej analizy można powiedzieć, że technik ekonomista w klasyfikacji powiatów OKE-  kwalifikacji A.36 (prowadzenie rachunkowości) - ulokował Siemianowice Śląskie na czwartym miejscu w województwie ulegając jedynie powiatowi cieszyńskiemu, wodzisławskiemu i gliwickiemu, a informatycy osiągnęli wynik o 20% bezwzględnie lepszy niż średnia województwa. Samo zaś MERITUM w poszczególnych kwalifikacjach ekonomicznych i informatycznych znalazło się na 15 miejscu na ponad 80 placówek na Śląsku, w których uczniowie przystąpili do egzaminów w omawianych kwalifikacjach.
Dodatkowo należy podkreślić, że ta sama grupa ekonomistów w roku ubiegłym zdała egzaminy na poziomie 100% i uplasowała Siemianowice Śląskie na pierwszym miejscu w rankingu zdawalności powiatów OKE w kwalifikacji A.35 (planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) w województwie śląskim (wraz z Mikołowem i Rudą Śląską). W obecnym zaś roku nie tylko ilość ale i jakość indywidualnych wyników była równie wysoka, gdyż  ponad połowa indywidualnie zdających to ścisła czołówka województwa – z wynikiem 100 na 100pnktów z części praktycznej.
Tak więc zapraszamy do kształcenia w siemianowickiej placówce,w której od 2014 roku klasy ekonomistów, informatyków i liceum ogólnokształcącego objęte są patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego, a mechatronicy posiadają najnowocześniejsze pracownie w regionie. Samo zaś Technikum w ZSTiO MERITUM w roku 2016 otrzymało srebrną tarczę w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW i znalazło się na 20 miejscu w klasyfikacji techników województwa śląskiego, a informatycy znaleźli się na ósmym miejscu w ogólnopolskim rankingu techników informatycznych PERSPEKTYW.
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy na szkolne strony internetowe www.zstiomeritum.edu.pl gdzie znajdują się szczegóły odnośnie rekrutacji i oferty, a także www.emeritum.pl oraz profil FaceBookowy i kanał szkolnej telewizji internetowej w serwisie YouTube.