Początek grudnia to - z okazji zbliżającego się Dnia Wolontariusza - okazja do podsumowań działań społeczników. Miło nam poinformować, że Klub Młodego Wolontariusza Merit działający przy ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich zajął 1. miejsce w VII Konkursie dla Szkół Ponadpodstawowych Województwa Śląskiego na najlepszą akcję społeczną zrealizowaną w czasie pandemii Covid 19 pod hasłem „Lider Dobroczynności”.

Konkurs organizowany jest przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, a jego celem jest promowanie wolontariatu, dobroczynności, przedsięwzięć i akcji charytatywnych organizowanych przez młodych województwa śląskiego.

W uzasadnieniu przyznania głównej nagrody usłyszeliśmy, że jury doceniło mnogość i jakość prowadzonych przez wolontariuszy Meritum działań. A było ich naprawdę sporo.

Klub Młodego Wolontariusza „MERIT” działa od 2008 r. przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich. w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Edukacyjnym „PRO MERITUM”. Zakres działania oparty został o autorski program opracowany przez opiekunki klubu: panie Mirosławę Missalę, Barbarę Niemiec-Falkus i Joannę Drabik-Nos, a z powodzeniem realizowany jest przez niemal całą społeczność szkolną.

Czasy pandemii i związane z nim obostrzenia sprawiły, że działania wolontariuszy w ostatnim czasie musiały zostać ograniczone, jednak potrzeba aktywności społecznej pozostała i nawet w tak trudnych czasach Klub może poszczycić się wieloma z sukcesem zrealizowanymi działaniami.

A były to między innymi:

Kolejny, dziesiąty już Tydzień Wolontariatu. Jest to cykliczna akcja, która promuje ideę wolontariatu, jest szansą na docenianie wolontariuszy Meritum, oficjalne przyjęcie nowych członków oraz okazją do podjęcia wielu aktywności.

W 2020 r. przeprowadzono akcję pisania listów w obronie praw człowieka z Amnesty International, przygotowano wraz ze Stowarzyszeniem PRO MERITUM osiem Świątecznych paczek od PRO MERITUM dla najbardziej potrzebujących osób naszego miasta, dla zaprzyjaźnionych przedszkolaków zorganizowani zdalne spotkanie ze św. Mikołajem, uruchomiono ptasią stołówkę, przeprowadzono zbiórkę rzeczy dla schroniska w Miedarach, Przeprowadzono akcję promują e-wolontariat i zbiórkę plastikowych nakrętek, akcję Górę grosza (wspólnie zebraliśmy 12 kilogramów miedzianych monet przekazanych na rzecz Towarzystwa Nasz Dom).

W styczniu 2020 i 21 r. działał w Meritum sztab WOŚP. Podczas kwest oraz imprez towarzyszących zebraliśmy łącznie 121 204,37 zł. Co nas cieszy razem z nami grały inne siemianowickie szkoły – dziękujemy Szkołom Podstawowym nr 3, 4, 5, 8, 11, 16, 20, ZSS, II LO, IV LO.

Wolontariat akcyjny to całoroczna działalność klubu polegająca na pomocy w organizacji imprez przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje miejskie (Urząd Miasta, MOSiR, SCK) oraz fundacje i stowarzyszenia lub wspólna organizacja przedsięwzięć z innymi podmiotami. Wolontariusze Merita obecni byli na: Pikniku rekreacyjno-sportowy (FC Siemianowice Śląskie), Sportowisku (Referat Sportu Urząd Miasta Siemianowice Śląskie), zbiórce darów dla zwierząt w schroniskach (udział w akcji kibiców Ruchu Chorzów), Silesia Marathonie, Biegu Jesieni (MOSiR Pszczelnik) , Mikrofonie Siemiona (Urząd Miasta Siemianowice Śląskie), Biegu Ani (MOSiR Pszczelnik), Drużynowych Mistrzostwach Europy w LA – Stadion Śląski, Dniu Dziecka (Urząd Miasta Siemianowice Śląskie), Mikrofonie Siemiona (Urząd Miasta Siemianowice Śląskie) i Biegu Świetlików.

Początek roku szkolnego 2021/22 rozpoczęliśmy z akcją BACK TO SCHOOL. Była to zbiórka materiałów plastycznych i szkolnych na rzecz podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej DOM 11 w Katowicach.

Bardzo cenne są działania inicjowane i prowadzone przez uczniów w ramach realizacji projektów społecznych w ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z teorii. To co jest najważniejsze to fakt, że młodzież sama decyduje, jakim problemom społecznym chciałaby przeciwdziałać, planuje akcje społeczne i ze spektakularnymi efektami realizuje, angażując w swoje działania społeczność lokalną. Wolontariusze udowadniają w ten sposób, że pomagać skutecznie może każdy.

Projekty, które udało się zrealizować dotyczyły propagowania aktywnego spędzania czasu, zdrowego stylu życia, promocji zdrowych nawyków – one w czasie pandemii były wyjątkowo potrzebne (Fit jest git, Life is better with sport).

Nie bój się świata 2 zajął się podwyższaniem samooceny nastolatków oraz uświadamianiem, że ofiary przemocy nie są same.

W czasie pandemii szczególnie kiepsko z rzeczywistością radzili sobie młodzi ludzie, dlatego o kondycję psychiczną rówieśników zadbali członkowie projektu „JNDTJ”.

Kolejny projekt dotyczył dbania o wartościowe spędzanie czasu w czasach pandemii. Pomysłowe dziewczyny przeprowadziły cykl warsztatów edukacyjnych, webinary z ludźmi kultury i konkursy dotyczące różnych dziedzin kultury.

Dwa zespoły (Zwierzęta tez żyją i MZPZ) podjęły się pomocy zwierzętom. Prócz prelekcji chłopcy przeprowadzili zbiórkę rzeczową dla Schroniska w Katowicach oraz zbiórkę pieniężną na rzecz Nikiszowego Domu Tymczasowego.

Kampanię dotycząca walki z nowotworami piersi przeprowadzili członkowie zespołu #RakToNieWyrok.

Kolejny zespół – Baby w akcji – udowodnił, że każdy bez wyjątku jest w stanie pomóc potrzebującym poprzez wprowadzenie drobnych nawyków, czy umiejętność dzielenia się z innymi nawet z pozoru zbędnymi rzeczami.

Bardzo wartościowy był projekt Let me life, który przeprowadził akcję informacyjną dotyczą dawstwa szpiku kostnego. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy. Dzieci z siemianowickich szkół wzięły udział w konkursie plastycznym. Pełnoletni uczniowie oddawali krew. W mediach prowadzona były kampania informacyjna. A punktem kulminacyjnym projektu był Dzień Dawcy Szpiku zorganizowany we współpracy z DKMS oraz dawcami szpiku, którzy już cząstką siebie uratowali życie chorym na białaczkę. Rozmawialiśmy o ważnych rzeczach, a co istotne naszym społecznikom udało się zarejestrować do bazy 40 kolejnych potencjalnych dawców szpiku.

Uwrażliwieniem na problemy ludności trzeciego świata zajął się zespół Afryka tu pomagamy. Młodzież przeprowadziła akcję edukacyjną warsztaty dla dzieci i młodzieży siemianowickich szkół podstawowych i średnich na temat problemów ludności Afryki i wskazaniu, w jaki sposób można im przeciwdziałać. Młodzież zorganizowała zbiórki na rzecz mieszkańców tego kontynentu. Były to akcje Opatrunek na ratunek, Kup Pan Szczotkę, Podaj mydło, Czary mary okulary. Udało się zebrać dary o wartości ponad 6800 zł. Przeprowadziła również zbiórkę na rzecz akcji UNICEF „Prezenty bez pudła” – za pozyskane pieniądze zakupione zostały: Apteczka pierwszej pomocy, Zestaw higieniczny dla 5-osobowej rodzin, Testy wykrywające malarii.

Słowem – mimo pandemicznej rzeczywistości był to intensywny i bardzo pożyteczny czas społeczników Meritum. Cieszymy się, że działania młodzieży zostały docenione przez kapitułę konkursową.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.