Drukuj

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” zakończył się pierwszy etap projektu „Śląskie. Zawodowcy”. Piętnastu uczniów odebrało certyfikaty ukończenia kursów zawodowych (programowanie w C++, programowanie w Java, obsługa programu finansowo-księgowego Symfonia, programowanie sterownika PLC Siemiens S7-1500 w środowisku TIAPORTAL). Wcześniej ich piętnastu kolegów zakończyło płatne staże.

W roku szkolnym 2021/2022 kolejna grupa uczniów odbędzie staże i sprawdzi się na kursach. Celem projektu "Śląskie. Zawodowcy" jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie województwa śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów/uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie Projekt "Śląskie. Zawodowcy" realizowany jest przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Liderem jest województwo śląskie.