W ZSTiO „Meritum” uczniowie żadnej pracy się nie boją, a szczególnie tej na rzecz potrzebujących, co udowadniają na każdym kroku. Licznie i chętnie uczestniczą w orkiestrowym graniu razem z WOŚP oraz aktywnie działają w szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza „Merit”. Inni biorą udział w rozmaitych projektach i konkursach, propagujących ideę wolontariatu, charytatywnej pracy na rzecz innych.

Niedawno uczniowie „Meritum” bez najmniejszych problemów dostali się do drugiego, czyli wojewódzkiego etapu, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”, zorganizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie.

Organizatorzy Konkursu za jego cel stawiają: propagowanie nowoczesnej koncepcji pracy organicznej w XXI wieku, popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W kolejnych etapach Konkursu ZSTiO „Meritum” reprezentować będzie zwycięski zespół z Technikum nr 2, czyli ekonomistka Kinga Juszczyk oraz informatyk Łukasz Zamojski z klasy IIIc T. Już na początku marca br. Kinga i Łukasz znowu będą musieli wykazać się znakomitą wiedzą na temat pracy organicznej i pracy u podstaw oraz doskonałą znajomością lektur pozytywistycznych, propagujących postawy organicznikowskie. Młodzi społecznicy z „Meritum” będą musieli wykorzystać także swoje umiejętności opracowania projektu opartego o zasady pracy organicznej i pracy u podstaw, a następnie zrealizowania go w społeczności szkolnej lub lokalnej.

Trzymajmy kciuki za Kingę i Łukasza meritumowskich nowoczesnych organiczników!

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo