Drukuj

 W środę 15 lutego 2017r. na 4 i 5 lekcji (10.15-11.55) odbędzie się szkolny etap Międzynarodowego Konkursu "Mathématiques sans Frontières" (Matematyka bez Granic). Udział w nim wezmą wszystkie klasy pierwsze: 1 LO, 1 a T i I b T. Etap szkolny ma formę zawodów międzyklasowych i stanowi trening przed etapem finałowym, który zostanie przeprowadzony we wtorek 7 marca 2017r.  Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 27 krajach świata. Polega on na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych . W rozwiązaniu 13 zadań konkursowych uczestniczy cała klasa , pracując w odpowiednio dobranych grupach. Pierwsze zadanie podawane jest w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim). Należy je przetłumaczyć, rozwiązać i rozwiązanie (co najmniej 30 wyrazów) podać w wybranym języku obcym. Uczniowie mogą korzystać ze słowników językowych, przyborów geometrycznych, nożyczek, kredek i flamastrów. Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań. Nadzór nad konkursem w Polsce sprawuje Krajowy Komitet Organizacyjny MK "Matematyka bez Granic", Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl