Drukuj

Należy je przetłumaczyć, rozwiązać i rozwiązanie (co najmniej 30 wyrazów) podać w wybranym języku obcym. Uczniowie mogą korzystać ze słowników językowych, przyborów geometrycznych, nożyczek, kredek i flamastrów. Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań. Nadzór nad konkursem w Polsce sprawuje Krajowy Komitet Organizacyjny MK „Matematyka bez Granic”, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl. W regionie północno-śląskim w kategorii klas 1 szkół ponadgimnazjalnych udział wzięło 36 klas. Zwyciężyły klasy z 1LO w Gliwicach oraz 1LO w Tychach. Nasza klasa 1a T uplasowała się na 9 miejscu, 1LO na 25, a 1bT na 27 miejscu. Gratulujemy uczniom klasy 1aT. Wszyscy uczniowie tej klasy biorący udział w konkursie otrzymają oceny bardzo dobre z aktywności z matematyki.