W ZSTiO MERITUM odbyło się podsumowanie projektu „Praktyk Europejczyk 2018” prowadzonego w ramach programu:

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, podczas którego dyrektor szkoły pan S. Kowalczyk wraz z koordynatorem projektu nauczycielem przedmiotów informatycznych W. Tomaszewskim wręczyli uczestnikom certyfikaty „Europass Mobilność” oraz certyfikaty ukończenia kursów językowych, potwierdzających znajomość języka angielskiego na konkretnym poziomie.

„Europass Mobilność” to dokument, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Warto przypomnieć, że w ramach programu 40 uczennic i uczniów Technikum nr 2 objętych zostało zagraniczną praktyką zawodową w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik i technik ekonomista, odbywającą się w irlandzkich miastach Galway i Sligo. Realizacja programu miała na celu zaspokojenie potrzeb ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzania kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych uczniów.

Młodzież Meritum w pełni wykorzystała szansę, jaką stworzył przed nimi udział w projekcie. Miesięczny pobyt w miejscowościach w Irlandii pozwolił im przede wszystkim na zdobycie nowego, bardzo cennego doświadczenia zawodowego oraz rozwój kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Dodajmy, że był to czas nie tylko rozwoju zawodowego. Uczestnicy poznali nową kulturę, zwyczaje, zwiedzili wiele ciekawych miejsc i nawiązali nowe znajomości, które stwarzają dla nich doskonałe perspektywy rozwoju.

Szczególne uznanie otrzymaliśmy z rąk pana Paula Quinna -dyrektora YIT z Irlandii, który docenił rzetelność i zaangażowanie praktykantów w realizację zadań projektowych.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy zdobytych certyfikatów.

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.